Kdo jsem?

Jsem absolventkou magisterského vzdělání v oboru Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii a komplexního psychoterapeutického vzdělání, které mě opravňují k poskytování odborného psychoterapeutického poradenství. Mám také relevantní vzdělání v dalších poskytovaných službách. Mou odbornost obohacuje dlouholetá zkušenost v klinické praxi nemocničního prostředí. Jsem členkou Psychiatrické společnosti ČLS JEP, České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a Asociace poradců pro pozůstalé.

Nabízené služby

Individuální psychoterapie
50 min.
je určena každému, kdo chce lépe porozumět sám sobě, získat náhled na své problémy a rozvíjet své vnitřní schopnosti.
Rodinná psychoterapie
80 min.
podporuje komunikaci a vzájemné porozumění. Pomáhá získávat empatii, zvládat konflikty a pěstovat zdravější vztahy.
Párová psychoterapie
80 min.
pomáhá porozumět problémům v komunikaci, zvládat výzvy, posilovat důvěru a budovat naplňující vztahy.
Dovednosti Dialektické behaviorální terapie (DBT)
80 min.
umožňují dětem a rodičům naučit se zvládat problematické emoce, efektivněji komunikovat a zlepšovat své vztahy.
Koučink
50 min.
je individuální vedení přizpůsobené cílům osobního i profesního růstu poskytující podporu a konstruktivní zpětnou vazbu.
Poradenství pro pozůstalé
50 min.
doprovází pozůstalé na jejich jedinečné cestě truchlením, umožňuje jim prožívat emoce a postupně je připravuje na život po ztrátě.

Ostatní služby, jako jsou konzultační, lektorské, facilitační a další, poskytuji na základě individuální domluvy.

Individuální péče

Poskytuji individuální, rodinnou a párovou psychoterapii se zaměřením na Person Centered Approach (PCA) - Rogerovskou psychoterapii. Tento humanistický přístup klade důraz na porozumění klientovi bez odsuzování, podporu jeho vnitřního růstu a seberealizace. Také nabízím dovednosti Dialektické behaviorální terapie zaměřující se na posílení schopnosti regulovat emoce, zlepšovat mezilidské vztahy a zvládat stres pomocí technik mindfulness a efektivní komunikace. Dále koučink, poradenství pro pozůstalé a další služby. Spolupráce je možná osobně i online.

Odborná pomoc

Poskytuji odborné služby dospělým i dětem od 12 let. V případě spolupráce s nezletilými dětmi se zaměřuji také na práci s jejich rodiči v rámci rodinné psychoterapie a/nebo dovedností Dialektické behaviorální terapie.

Jaké problémy
Vám pomohu vyřešit?

Úzkost
Můžete prozkoumat Vaši úzkost, získat vhled do vzorců svého chování a naučit se nové strategie zvládání úzkosti. Budete budovat svou odolnost a Vaše reakce na stres budou zdravější.
Špatná nálada a deprese
Můžete více porozumět sami sobě a svým emocím, identifikovat faktory, které přispívají k Vašim pocitům smutku a špatné nálady. Zaměříte se na tyto faktory, aby mohlo dojít k pozitivní změně Vaší celkové pohody.
Problémy ve vztazích
Můžete získat náhled na své vztahy a porozumět problémům, s nimiž se v nich setkáváte. Budete si více uvědomovat své potřeby a pracovat na tom, aby se Vám dařilo mít vztahy, které Vás budou naplňovat.
Vyrovnávání se se smrtí
Budete mít podporu při prožívání svých emocí, zvládání Vašeho individuálního procesu truchlení a hledání způsobů, jak si připomínat svého blízkého a zároveň jít životem dál.
Osobní rozvoj
Prozkoumáte své hodnoty a cíle, ujasníte si své priority a identifikujete oblasti, ve kterých se chcete rozvíjet. Budete posilovat svou sebedůvěru a naučíte se dovednosti, které Vám umožní zvládat životní výzvy.
Nespavost
Uvědomíte si vlivy přispívající k Vašim potížím se spánkem, jako jsou stres, úzkost, či nevhodné životní návyky. Budete hledat nové cesty, jež povedou ke zlepšení spánkové hygieny a celkového fungování.
Sebevědomí
Nahlédnete na Vaše vnitřní přesvědčení, která přispívají k problémům v oblasti sebevědomí – ve vztazích, práci a osobním životě. Budete pracovat na pěstování pozitivnějšího sebeobrazu a zdravější sebeúcty.
Zvládání hněvu
Porozumíte emocím, které vedou k napětí a konfliktům. Zaměříte se na tyto spouštěče a budete se učit nové způsoby, jak posilovat svou emoční regulaci a odolnost.
Životní změny
Při významných životních změnách, jako je odchod z práce, svatba, rodičovství, či rozvod, budete moci zpracovat související emoce, přizpůsobit se novým okolnostem a přijímat nové příležitosti.

Nejčastější otázky

Nabízíte své služby také online?

Ano, své služby poskytuji online už více než 7 let. Nepřiměla mě k tomu pandemie Covid, ale fakt, že moji klienti nejsou jen z Prahy, kde působím osobně, ale žijí v jiném městě, či jiné zemi. Dle domluvy probíhají online setkání přes aplikace WhatsApp, či FaceTime. Při online setkáních je také třeba vytvořit bezpečný prostor, je tedy nezbytným předpokladem, aby se klient nacházel v místnosti, kde nebude rušen a bude mít soukromí.  

Stačí k vyřešení problémů jedno setkání?

Někdy se stane, že klient přijde pouze na jedno setkání a svou návštěvu nezopakuje. Za tím mohou být následující důvody. Nesoulad s terapeutem, u kterého se klient necítí dobře. Nesplněné očekávání, že první setkání nevedlo ke zlepšení obtíží. Obavy, že se terapie bude zabývat hluboce zakořeněnými problémy. Pocit, že se do terapie nevyplatí investovat. Stud, že klient nezvládá své problémy sám a potřebuje odbornou pomoc. Neochota konfrontovat se s obtížnými emocemi a chováním a řešit je. Nedostatek motivace k terapii. Někdy se klienti mohou cítit lépe již po jednom sezení a mají pocit, že nepotřebují v terapii pokračovat.

Jsou Vaše služby hrazené pojišťovnou?

Mé služby jsou plně hrazeny klienty a klienti je hradí nejpozději 24 hodin před setkáním převodem na účet 670100-2210602463/6210. V současnosti již některé zdravotní pojišťovny nabízejí svým klientům příspěvky na péči o duševní zdraví. Pokud jste nový klient, chcete se mnou navázat spolupráci a čerpat příspěvek, doporučuji Vám zjistit si podmínky těchto programů. I v tomto případě však služby u mě plně hradíte a posléze si o příspěvek sami žádáte u zdravotní pojišťovny.

Jak dlouho setkání trvá?

Individuální psychoterapie 50 minut
Rodinná psychoterapie 80 minut
Párová psychoterapie 80 minut
Dovednosti Dialektické behaviorální terapie (DBT) 80 minut
Koučink 50 minut
Poradenství pro pozůstalé 50 minut

Ostatní služby dle individuální domluv.

Jak často k Vám budu docházet a kolik setkání budu potřebovat?

Optimální frekvencí docházení na psychoterapii jsou pravidelná setkání jednou za týden, maximálně jednou za čtrnáct dní. Spolupráce je obvykle dlouhodobá. Tato dlouhodobost je však individuální – někteří klienti se mnou spolupracují několik let, jiní několik měsíců a další pár týdnů.

Spolupráci s dětmi a dospívajícími zahajuji společně s jejich rodiči v rámci rodinného setkání. Při něm je domluveno, jak bude spolupráce probíhat. Děti a dospívající pak dochází na individuální psychoterapii, ale vždy po několika setkáních se znovu sejdeme i s rodiči. Dětem a rodičům mohu také doporučit společný program dovedností Dialektické behaviorální terapie (DBT), který je určený pro dospívající, jejichž nálada se často mění, řeší problémy ve vztazích, přestávají zvládat školu, mají významné obtíže s regulací emocí, sebepoškozují se, trpí poruchami příjmu potravy, zneužívají látky, a potýkají se s dalším rizikovým chováním.

Jsou také klienti, kteří nemají zájem o dlouhodobost a pravidelnosti a chtějí pár jednorázových setkání, třeba když potřebují podpořit v určité životní situaci, najít řešení, či naplnit nějaký cíl, kterého chtějí dosáhnout. Těmto klientům pak doporučuji koučink, který je určen přesně pro tento typ spolupráce. Spolupráce s pozůstalými trvá obvykle v řádu týdnů až měsíců.

Jak v případě koučinku, tak v případě poradenství pro pozůstalé, se následně klient může rozhodnout, že chce vstoupit do psychoterapie.

Moje první terapie, jak se na ní připravit a co očekávat?

Na první setkání se nemusíte nijak připravovat, ani si s sebou nemusíte nic nosit. Představím Vám své služby a nabídnu Vám prostor mluvit o tom, co Vás trápí a čemu byste se chtěli v naší spolupráci věnovat. V průběhu tohoto setkání se domluvíme, jak bude další spolupráce probíhat.

Průběh spolupráce

Máte-li zájem o spolupráci se mnou, zavolejte mi na 776 871 255, pokud se nedovoláte, zašlete sms a já se Vám ozvu zpět.

Během krátkého rozhovoru se Vás zeptám, co Vás trápí.

Na základě našeho rozhovoru Vám doporučím, jakou službu si vybrat z rezervačního kalendáře.

Pokud jste rodiči dospívajících, ale stále nezletilých dětí a hledáte pro ně psychoterapeutické služby, přizvu ke spolupráci i Vás.

Poté už si sami dle mé kapacity a svých časových možností zvolíte termín setkání, ať osobně, či online.

Na prvním setkání budete podrobně mluvit o tom, co Vás trápí a čemu se chcete věnovat. V průběhu tohoto setkání se domluvíme, jak bude spolupráce probíhat.

Cena setkání

Aby byla Vaše rezervace platná, částku uhraďte nejpozději do 24 hodin před setkáním převodem na účet 670100-2210602463/6210.

Individuální psychoterapie 1 500 Kč/50 minut
Rodinná psychoterapie 2 500 Kč/80 minut
Párová psychoterapie 2 500 Kč/80 minut
Dovednosti Dialektické behaviorální terapie (DBT) 2 500 Kč/80 minut
Koučink 2 000 Kč/50 minut
Poradenství pro pozůstalé 1 500 Kč/50 minut
Ostatní služby dle individuální domluvy

Veškerý obsah sezení mezi mnou a klientem je přísně důvěrný. Svoji práci pravidelně konzultuji s mým supervizorem, vždy anonymně.